HOMEACADEMICSFACILITIESADMISSIONSRESULTSCONTACT US

X - Standard (Matric)

1 2009-2010 VIKASHNI.S 490/500  
2 2008-2009 SENTHAMILSELVI.S 482/500  
3 2007-2008 ABHIRAMI.V 489/500*

STATE FIRST

4 2006-2007 ANURADHA.S 1057/1100
5 2005-2006 MANOJ KUMAR .S.V 1056/1100  
6 2004-2005 CHANDRU.K.M 1048/1100  
7 2003-2004 KRITHIGA.S 1039/1100  
8 2002-2003 BABY .S 1038/1100  
9 2001-2002 VINOD KUMAR.G 1029/1100  
10 2000-2001 RATHISH.K 1034/1100  
11 1999-2000 KAVITHA.J 1023/1100  
12 1998-1999 MANORAMYA.S 1032/1100  
13 1997-1998 SHILPA KUMAR.P 1014/1100  
14 1996-1997 POONGODI.S 988/1100  
15 1995-1996 SHARADHA.V 997/1100  
16 1994-1995 BIMLA.T 974/1100  
17 1993-1994 GUHAPRIYA.B 940/1100  
18 1992-1993 KALAIVANI.P 967/1100  
19 1991-1992 ARIVAZHAGAN.S 941/1100  
20 1990-1991 MATHIVANAN.P 974/1100
21 1989-1990 MALARVIZHI.K 931/1100

XII - Standard

1 2009-2010 ABHIRAMI.V 1176/1200  
2 2008-2009 ANURADHA.S 1176/1200
3 2007-2008 JANANI.T 1172/1200  
4 2006-2007 SABARESWARAN.N.R 1150/1200  
5 2005-2006 EZHILARASI.T 1105/1200  
6 2004-2005 RACHEL .R.G. 1163/1200  
7 2003-2004 KANMANI .N.S 1138/1200  
8 2002-2003 KOUSHIKA.K 1151/1200  
9 2001-2002 ARUN GANESH.S 1159/1200  
10 2000-2001 YOGESWAR DEENO.N.T 1151/1200  
11 1999-2000 POONGODI.G 1135/1200  
12 1998-1999 PRAVIN.A 1144/1200  
13 1997-1998 DHANAREKHA .S 1167/1200  
14 1996-1997 VAIDYANATHAN.N.S. 1124/1200  
15 1995-1996 BALA MURUGAN.M 1115/1200  
16 1994-1995 VIJAYALAKSHMI.S.L 1137/1200  
17 1993-1994 ARIVAZHAGAN.S 1114/1200  
18 1992-1993 MATHIVANAN.P 1089/1200  
19 1991-1992 MALARVIZHI.K 1031/1200